تحقیق تئوری و نظریات آغاز آفرینش

تحقیق تئوری و نظریات آغاز آفرینش
رشته تحصیلی : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 22

حجم فایل (به کیلوبایت) : 23

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

تئوری و نظریات آغاز آفرینش

فهرست مطالب:
مقدمه
نظریه‏ى جهان نوسان کننده
تئورى جهان یکنواخت
چند سؤال
توضیح اشکال اول
هندسه‏ى جهان
هندسه هذلولوى نا اقلیدسى
هندسه نا اقلیدسى بیضوى
کیهان شناسى اینشتاین
نظریه نسبیت‏خاص
نتیجه سخن
پی نوشت ها :
------------
نتیجه سخن
1-    نظریه انفجار بزرگ با اشکالات متعدد به ویژه با نامعلومى سن جهان روبه رو است  .
2-     انبساط جهان از حیث ماهیت انبساط، مرکز، و عامل آن هنوز در حال تئورى است، و هیچ دلیل قانع کننده‏اى بر آن به دست نیامده است.
3-    مدل هندسه اقلیدسى از سوى اصل پنجم، دو بعدى بودن و... مخدوش شمرده شده وکوشش‏هاى دانشمندان از خود اقلیدس گرفته تا سایران در استدلالى کردن آن به نتیجه‏اى نرسیده است.
4-    انحناى منفى یا هندسه هذلولوى مانند حالت‏یک سطح زین به یک انبساط بى‏پایان منجر مى‏شود، در این فضاى سه بعدى، با در نظر داشتن رابطه‏ى اقلیدسى (نسبت و رابطه بین کره و شعاع آن) با افزایش یافتن عده کهکشانى‏ها بر حسب افزایش مساحت، افزایشى سریعتر از «مکعب مسافت‏» دلیل بر وجود یک فضاى بى‏پایان با انحناى منفى است.
...