تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان

تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 54

حجم فایل (به کیلوبایت) : 302

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

مقدمه
مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را به بهای ناچیز ولذت زودگذری فروخته اند، برده ی خواسته های دل ومامور اجرای هوی نفس اماره شده اند و از جاده مستقیم انسانیت بدر رفته اند.
...

2) جرم شناسی فمینیستی
     جرم شناسی در تقسیم بندی کلی علوم جنایی در زمره علوم جنایی تجربی است که به تحلیل وتفسیر جرم ، مجرم وبزه دیده می پردازد(نجفی ابرند آبادی 1381: ص4).
تحلیل وبررسی علل ژنتیکی ، محیطی و اجتماعی وقوع جرم ، مستلزم ارتباط جرم شناسی باسایرعلوم انسانی و حتی علوم تجربی همانند زیست شناسی و روان پزشکی جنایی است . بدین جهت جرم شناسی یک دانش مرکب و پویا است ؛ اما درمقابل ، اصالت و ماهیت شفافی را نمی توان در جرم شناسی قایل شد، زیرا جرم شناسی همانند پیکری است که اعضای آن را تحقیق تجربی و تئوری های مختلف تشکیل می دهد . البته قابل ذکر است که برخی از این اعضا به صورت نامتجانس کنار هم قرار گرفته اند ،
...
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه.
گفتار نخست:
جرم چیست ...
تعریف جرم شناسی.
تعریف جرم شناسی از دیدگاه چند محقق
هدفها ومقاصد جرم شناسی..
عوامل جرم زا
الف:بررسی عوامل جرم در اجتماع...
ب:جنس
ج:وراثت(ژنتیک)..
د: فیزیولوژی )..
گفتار دوم:
زمینه های بزهکاری زنان ..
ماهیت جرائم زنان
جرائم رایانه ای
گفتار سوم :
 فمینیسم و جرم شناسی  
1- پیشینه فمینیسم جرم شناسی ..
2_جرم شناسی فمینیستی ..
3- انواع جرم شناسی فمینیستی
1-3فمینیسم لیبرالی
2-3 فمینیسم رادیکالی
3-3فمینیسم مارکسیستی
4-3فمینیسم سوسیالیستی ..
5-3فمینیسم فرهنگی .
6-3نظریه های فمینیستی جدید ...
4-فمینیسم وسیاست های جنایی افتراقی .
5-تاثیر فمینیسم بر حقوق زنان .
6-نتیجه گیری ...
منابع و ماخذ...