مقاله نقش حیوانات آزمایشگاهی در فرایند تولید واکسن

مقاله نقش حیوانات آزمایشگاهی در فرایند تولید واکسن
رشته تحصیلی : پزشکی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 30

حجم فایل (به کیلوبایت) : 16

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9000 تومان

خرید و دانلود

مروری بر فرآیند ساخت واکسن و نقش حیوانات آزمایشگاهی در ارزیابی آن

بصورزت جامع در 30 صفحه و دارای منابع معتبر

بخشی از متن:

آزمون ردیابی میکرو ارگانیسم های بیگانه

برای تشخیص میکروارگانیسم های بیگانه استفاده میشود، این آزمایش تنها در واکسن های ویروسی و تهیه ایمونوگلوبولین با منشاء حیوانی محدود می شود. هم در سیستم invivo  و هم در سیستم invitro  می تواند اجرا شود.(5) ...
...

فهرست:

مقدمه
تولید و بهسازی:
3- مراحل تولید واکسن باکتریایی
کنترل کیفیت:
ارزیابی بی خطر بودن واکسن
آزمایش مسمومیت زایی اختصاصی
آزمایش زنده باقی ماندن ویروس
آزمایش تعیین هویت (identity test)
آزمایش بی گزندی
آزمون سترونی
آزمون ردیابی میکروارگانیسم های بیگانه
آزمایش حضور آندوتوکسین
آزمایش تومورزایی
ارزیابی توانمندی  
پیشرفتهای تازه
منابع :