مقاله شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی

مقاله شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی
رشته تحصیلی : پزشکی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 20

حجم فایل (به کیلوبایت) : 255

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9500 تومان

خرید و دانلود

عنوان مقاله

مروری بر شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی

اصلی ترین مطاب:

مقدمه
بحث و یافته ها :
1 - ثبت اطلاعات و تهیه شناسنامه:
2 - انتخاب و خرید مناسب تجهیزات پزشکی
3 - تدوین برنامه های آموزشی
4 - بازرسیهای دوره ای
5- نگهداری تجهیزات پزشکی
6- تنظیم صحت و دقت تجهیزات پزشکی (کالیبراسیون)
7- مدیریت تجهیزات پزشکی و رایانه
نتیجه گیری :
منابع :

بخشی از متن:
از آنجا که مدیریت اثربخش دربخش تجهیزات پزشکی در درجه اول مستلزم انتخاب صحیح تجهیزات پزشکی میباشد در زیربه برخی ازاصول خرید و انتخاب تجهیزات اشاره میشود :
1. ارزشیابی نیاز: ابتدا باید تحلیل واقع گرایانه ای در مورد نیاز یک دستگاه صورت گیرد برای این کار باید:
الف ) نیاز یک دستگاه باید به وسیله کمیته ای متشکل از پزشکان و کادر درمانی ، مدیران ، سرپرستان و مسئولانن واحدهای مهندسی پزشکی و حسابداری تأییید شود .
...