پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی ماتسون

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی ماتسون پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی ماتسون

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 10 KB

تعداد صفحات : 3

بازدیدها : 1531

برچسبها : پرسشنامه مهارتهای ارتباطی پرسشنامه ماتسون

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی ماتسون (1983)، سنجش میزان مهارت ارتباطی بین فردی در افراد مختلف

عناوین مطالب:

هدف

سوالات

روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی

روایی و پایایی پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی

منبع

====================

آزمون مهارتهای ارتباطی بین فردی

این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان مهارت ارتباطی بین فردی در افراد مختلف است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در زیر ارائه گردیده است:

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی ماتسون دارای 19 سوال است که گزینه های بسیار پایین ، پایین ، رضایت بخش ، خوب ، بسیار خوب را شامل می شوند.

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنه ای از ۱۹ تا ۹۵ را خواهد داشت. نمره های بالاتر نشان دهنده مهارت ارتباط بین فردی بالاتر در شخص پاسخ دهنده خواهند بود و برعکس. اما برای یک نتیجه ذقیق تر، می توان از دسته بندی زیر جهت سنجش میزان مهارت ارتباط بین فردی شخص پاسخ دهنده استفاده کرد:

نمره زیر ۴۵ مشکل حاد ارتباطی

نمره ۶۵-۴۶ مشکل ارتباطی

نمره ۹۵-۶۶ فرد توانمند

پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شده است. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی 0/73 بدست آمده که نشان دهنده پایایی خوب این پرسشنامه است.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید