پایان نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در یاددهی یادگیری اساتید پایان نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در یاددهی یادگیری اساتید

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 256 KB

تعداد صفحات : 272

بازدیدها : 499

برچسبها : فناوری اطلاعات و ارتباطات یاددهی یادگیری

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در یاددهی یادگیری اساتید

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك

اهداف تحقیق
الف ) هدف کلی :
بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشک .
ب ) اهداف جزئی :
1- بررسی ارتباط بین سن اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام اندیمشک با عنوان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاد دهی و یادگیری.
2- بررسی ارتباط بین آخرین مدرک تحصیلی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشک با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاد دهی و یادگیری .
3- بررسی ارتباط بین سابقه تدریس اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشک با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یادهی و یادگیری .
4- بررسی ارتباط بین رشته تحصیلی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشک با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاد دهی و یادگیری .

پرسشهای پژوهش یا فرضیه ها :
الف ) فرضیه اصلی :
بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشک با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت فرایند یاددهی یادگیری تفاوت معنا داری وجود دارد
ب ) فرضیه های فرعی :
1- بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی یادگیری با سن اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشک رابطه معناداری وجود دارد .
2- بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی یادگیری با آخرین مدرک تحصیلی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشک رابطه معناداری وجود دارد
3- بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی یادگیری با سابقه تدریس اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشک رابطه معناداری وجود دارد .
4- بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی یادگیری با رشته تحصیلی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشک رابطه معنا داری وجود دارد .
5- بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی یادگیری با محل دسترسی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشک به این فناوریها ( اینترنت و کامپیوتر ) رابطه معناداری وجود دارد .

کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی مانند اینترنت و نظام های چند رسانه ای به عنوان ابزارهایی برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری از طریق عرضه تسهیلات دسترسی آسان به منابع و خدمات آموزشی ، و نیز فراهم کردن ساز و کارهایی چون تعامل و همکاری از راه دور که آموزش الکترونیکی نامیده می شود ، نظام های آموزشی را توانا ساخته تا بتوانند آموزش خود را در گستره ی وسیع تری عرضه کنند . آموزش الکترونیکی که محصول به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ی آموزش است، نوع جدیدی از آموزش است که در آن نیازی به حضور دانشجویان ، دانش آموزان و کار آموزان در کلاس های برنامه ریزی شده نیست.

فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند هموار کننده ی آموزش کودکانی باشد که به مدرسه دسترسی ندارند و مدت های مدیدی است که در مناطق روستایی فراموش شده اند. هم چنین می توان از اینترنت برای پربار کردن برنامه های درسی استفاده کرد . جستجو در وب ، امکانات گفتگوی الکترونیکی ، کتاب خانه های دیجیتالی ، پایگاه های اطلاعاتی و نظایر آن ، زمینه ی به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی را فراهم می آورند.

پژوهش ها و تجارب موجود نشان داده است که در صورت استفاده صحیح از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس درس ، فرآیند یادگیری به شیوه های مختلف بهبود می یابد .

******************************

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت یا اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

پرسشهای پژوهش یا فرضیه ها

تعاریف مفهومی

تعاریف عملیاتی

فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده

فناوری اطلاعات و ارتباطات

ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

روش های آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری آموزشی

تعریف جدید فناوری آموزشی

فناوری تدریس

فناوری یادگیری

فناوری در آموزش

یادگیری

کاربرد اینترنت در آموزش

ضرورت بهره گیری از اینترنت برای پرورش نسل جوان

آشنایی با جرائم اینترنتی

پژوهش هایی درباره کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق

روش نمونه گیری و نمونه آماری

ابزار جمع آوری داده ها

نمره گذاری مقیاس سنجش فناوری اطلاعات وارتباطات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش اجرای پرسشنامه و گردآوری اطلاعات

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

تجزیه و تحلیل پرسشها

تجزیه و تحلیل فرضیه ها

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات پژوهش

محدودیت های پژوهش

منابع و ماخذ

پرسشنامه

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید